Πρόγραμμα Προπονήσεων Τμημάτων Ναυτικού Ομίλου Ιτέας, 11 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2018