Μασκέ Πάρτι του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας, στο Μπαρ «Κάβειρος» (Κίρρα), 10 Φεβρουαρίου 2018