Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας με μοναδικό θέμα το Κολυμβητήριο
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 20.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
με μοναδικό θέμα το Κολυμβητήριο

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 20.00