Μαθήματα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης
Από 8 Ιουλίου 2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 – 11.00, Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιτέας

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης

από 8 Ιουλίου 2019
Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 – 11.00
Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιτέας