Λειτουργία Μικρής Πισίνας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιτέας
Ιούνιος – Αύγουστος 2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 17.30 – 18.30

Λειτουργία Μικρής Πισίνας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιτέας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 17.30 – 18.30